top of page

Politica de confidențialitate

Informațiile oferite prin intermediul site-ului & protecția datelor cu caracter personal

Completarea formularului de înscriere de pe site se considera consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale in scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. STEPHANOHOMEDESIGN SRL nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere. Conform cerințelor Regulamentului General Privind Protecția Datelor (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, STEPHANOHOMEDESIGN SRL are obligația de a administra in condiții de siguranța, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori.

De asemenea, va aducem la cunoștința faptul ca utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea www.home-design-boutique.com și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Scopurile în care STEPHANOHOMEDESIGN SRL poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate comercializării serviciilor și produselor, cum ar fi:

- procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorilor www.home-design-boutique.com

- oferirea de alte produse și/sau servicii către dumneavoastră

- facturare

- soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;

- realizarea de studii de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor www.home-design-boutique.com

- contactarea utilizatorilor (prin poștă, e-mail, mesaje text, telefon, whatsapp) în legătură cu alte oferte de produse și servicii aparținând STEPHANOHOMEDESIGN SRL în legătură cu produse și servicii ale unor terțe părți atent selecționate, care credem că ar putea fi de interes pentru utilizatori (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens)

- înregistrarea informațiilor dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

Drepturile utilizatorilor:

a. să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă, în mod gratuit, datele furnizate (opțiune disponibilă în contul de client);

b. să solicite încetarea prelucrării datelor sale personale;

c. să solicite încetarea expedierii de mesaje promoționale

 

Orice notificare din partea utilizatorului se va semna, dată și trimite, prin e-mail sau în scris, către STEPHANOHOMEDESIGN SRL.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul www.home-design-boutique.com va fi automat restricționat, deoarece aceasta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul www.home-design-boutique.com sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează aceasta, va fi considerată o tentative de fraudare a site-ului și va conduce la cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

www.home-design-boutique.com nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane sau către site-uri partenere, este furnizată doar că ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

bottom of page